2021-04-16

Dzień dobry :) Mamy już piątek - ostatni dzień tygodnia!

Zacznijmy dzień od porannej gimnastyki:

Podzielcie się na dwie grupy - pierwsza grupa to drzewa (mogą być nimi rodzice). Drzewa stoją w rozsypce. Druga grupa to dzieci. Jej członkowie poruszają się swobodnie między drzewami. Na uderzenie w bębenek dzieci jak najszybciej przykucają za najbliższym drzewem. Przy powtórzeniu zabawy następuje zmiana ról.

• Ćwiczenie dużych grup mięśniowych – Rzucamy szyszkami.Dzieci spacerują po lesie, co pewien czas podnoszą na niby szyszkę i rzucają nią z dużym zamachem jak najdalej.

• Zabawa ruchowa z elementem czworakowania – Przedzieramy się przez leśne zarośla.Dzieci poruszają się na czworakach między wyobrażonymi zaroślami, co pewien czas pro-stują się i maszerują do przodu.

• Zabawa ruchowa rozwijająca wyczucie ciała i przestrzeni – Toczymy zwalony pień.Dzieci dobierają się parami. Pierwsze dziecko jest przewróconym przez burzę pniem drze-wa – leży na podłodze, drugie delikatnie turla pień w różnych kierunkach, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Po chwili następuje zmiana ról.

• Ćwiczenia ramion i tułowia Piłujemy drzewo.Dzieci stoją w parach, twarzami do siebie. Podają sobie ręce i naprzemiennie przeciągają je do przodu i do tyłu z równoczesnym pochylaniem i odchylaniem tułowia – naśladują piłowanie drzewa.

• Ćwiczenie uspokajające Wracamy z lasu.Dzieci maszerują parami po obwodzie koła za wybraną parą. Co jakiś czas następuje zmiana prowadzących i kierunków poruszania się.

 

Dziś Mali Strażnicy Przyrody będą zdobywać wiadomości na temat oszczędzania wody. Woda jest potrzebna ludziom, zwierzętom i roślinom do życia.

Zapraszam was do obejrzenia filmu o tym, jak dzieci powinny oszczędzać wodę: Opowiadanie Barbary Szelągowskiej " Oszczędzajmy wodę, dbajmy o przyrodę"

Porozmawiajcie z rodzicami na temat wykorzystania wody w waszych domach. Myślę, że rodzice będą was zachęcać do oszczędzania wody.

Przykłady oszczędzania wody:
− branie prysznica zamiast kąpieli w wannie,
− dokładne zakręcanie kranu przed wyjściem z łazienki,
− gromadzenie wody deszczowej i podlewanie nią roślin w ogrodzie.

 

Zajęcia 2. Zabawy artykulacyjne Szelest w pyszczku.

•Słuchanie zdań.Suchą szosą szedł Sasza. Sasza z trudem szedł szosą. Szeleściła sucha trawa. Słońce szczodrze świeciło, wysuszając szosę.

• Udzielanie odpowiedzi (całymi zdaniami) na pytania rodzica, dotyczące zdań.−Kto szedł suchą szosą? Jak szedł Sasza?−Co robiło słońce? Co robiła trawa?

•Zamienianie przez dzieci głoski sz na s i odwrotnie. Rodzic mówi sylabę, dzieci ją powtarzają, ale zamieniają odpowiednio głoskę sz na s, np. sza – sa; sze – se; szu – su; szo – so; asz – as; esz – es; usz – us.

•Powtarzanie za rodzicem poszczególnych zdań, zwracanie uwagi na prawidłową artykulację słów z głoskami: s, sz.

•Ponowne słuchanie zdań. Podskakiwanie w miejscu po usłyszeniu głoski s. Uderzanie dłońmi o uda po usłyszeniu głoski sz. Klaśnięcie w dłonie po usłyszeniu obu tych głosek w jednym słowie.

•Podawanie przez dzieci przykładów nazw ubrań zawierających głoski s i sz, np.: koszula, su-kienka, szelki, sandały, skarpetki, pasek, kostium, sweter, szalik, spódnica, podkoszulek, apaszka, skafander.

 

Przećwiczcie razem z rodzicami prawidłowe artykułowanie głosek S, SZ

Teraz  czas na odpoczynek - zabawa dowolna.

Pamiętajcie o myciu rąk przed posiłkami oraz o pomocy przy nakrywaniu do stołu.

Po obiedzie udajcie się na spacer - jeśli będzie ładna pogoda. Zabierzcie ze sobą pasek bibuły i w czasie spaceru unoście go do góry i patrzcie w którą stronę wiatr unosi bibułę - spróbujcie określić kierunek wiatru.

Moja zachęta słowna do szanowania wody - zapamiętajcie ją:

Pamiętaj człowieku młody, nie wolno marnować wody!

 

Pozdrawiam!

Miłego weekendu

Pani Dorota

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik Ośrodek Rozwoju Edukacji Ministerstwo Edukacji Narodowej Rybnik.com.pl