2021-03-27

 

Zawieszenie zajęć

Drodzy rodzice!


W związku z przekazanymi wiadomościami na Konferencji Premiera, informujemy, że od poniedziałku 29 marca do 9 kwietnia 2021 roku wszystkie przedszkola są zamknięte. Wyjątek, w którym zapewniamy opiekę są dzieci rodziców, którzy są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, rodziców dzieci, którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik Ośrodek Rozwoju Edukacji Ministerstwo Edukacji Narodowej Rybnik.com.pl