Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

 Przewodnicząca: Magdalena Czaplicka

 Sekretarz: Kamil Jakubiak

 Skarbnik: Katarzyna Smoleń

Komisja rewizyjna:

- Szymon Chowaniak 

-  Magdalena Obrodzka

Składki na Radę Rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 uchwaliła wysokość dobrowolnej składki na rzecz Rady Rodziców w kwocie 100,00 zł za cały rok szkolny.

Składkę można wpłacić jednorazowo,

lub w dwóch ratach:

I rata do 31.10.2022 r.

II rata do 28.02.2023 r.

Istnieje również możliwość płatności w wysokości po 10 zł miesęcznie w okresie od września 2022r. do czerwca 2023r.

W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do tego samego przedszkola wpłata za:

  • drugie dziecko wynosi 50% składki
  • trzecie i kolejne - zwolnione ze składki

Prosimy o dokonywanie wpłat przelewem na konto bankowe:

Przedszkole nr 37 im. Juliana Tuwima w Rybniku w Rybnicki Banku Spółdzielczym

Nr rachunku: 12 8455 0000 3001 0003 6575 0001

W tytule przelewu podając: składka RR, imię i nazwisko dziecka, grupa.

Za wpłaty serdecznie dziękujemy.

Rada Rodziców

 

 

 

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik Ośrodek Rozwoju Edukacji Ministerstwo Edukacji Narodowej Rybnik.com.pl