Jesteśmy przedszkolem z dużymi tradycjami. Posiadamy czterdziestoletnie doświadczenie w organizowaniu opieki dla najmłodszych dzieci przygotowując je,  na wszystkich etapach wychowania przedszkolnego do rozpoczęcia nauki w szkole.

Nasza placówka zapewnia wszechstronny rozwój dziecka wprowadzając je w świat wartości takich, jak: prawda, dobro i piękno. Dbamy też o to, by nasi wychowankowie potrafili funkcjonować w świecie, który ustawicznie się zmienia- otwiera na nowe technologie, nowe specjalności zawodowe wymuszając konieczność uczenia się przez całe życie.

Troską otaczamy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prowadzimy oddział integracyjny, który zapewnia dostosowanie warunków edukacyjnych i organizację procesu kształcenia zgodnie z potrzebami  dzieci.

Dyrektor: Agata Szychowicz

Wicedyrektor: Krystyna Neuman-Betka

 

Maluchy I wychowawca: Bożena Walo

                 oddziałowa: Sylwia Olech

                 pomoc nauczyciela: Aleksandra Dziewa

 

Maluchy II wychowawca: Sandra Kwiatkowska

                 oddziałowa: Małgorzata Dwornik

                 pomoc nauczyciela: Barbara Deminger

 

Młodszaki I wychowawca : Justyna Ambrochowicz

                oddziałowa: Mariola Misztal

 

Młodszaki II wychowawca: Elżbieta Wala

                 oddziałowa: Natalia Trompeta

                 pomoc nauczyciela: 

 

Średniaki wychowawca: Katarzyna Bombik

                 oddziałowa:  Magdalena Bider

 

Starszaki I wychowawca: Marcelina Kempny

                  oddziałowa: Ilona Lachowicz

 

Starszaki II wychowawca: Karolina Skroban

                  oddziałowa: Danuta Krok

 

Zerówka II wychowawca: Beata Prus-Dobrzaniecka

                 oddziałowa: Izabela Żak

 

Zerówka III wychowawca: Dorota Trela

                 oddziałowa: Anna Honkisz

 

Zerówka I Integracja wychowawca: Izabela Kolorz

nauczyciel wspomagający: Anna Szkorupa, Krystyna Neuman Betka

oddziałowa: Mirosława Sober

 

 

 

 

 

Nauczyciele uzupełniający:Alicja Bochenek,  Renata Bienek, Samanta Marszałek Czaban, Patrycja Thomas

Język angielski: Samanta Marszałek- Czaban

Religia: Siostra Benedykta

Gimnastyka korekcyjna: Beata Prus-Dobrzaniecka

 

Intendent: Anna Krajza

Sekretarz: Edyta Kałuża

Woźny:  SŁAWOMIR Misztal, Ignacy Dwornik

 

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.30-8.00

Schodzenie się dzieci . Rozmowy indywidualne. Zabawy swobodne według       zainteresowań dzieci w kącikach tematycznych.

 

8.00 – 8.15

Zabawy dydaktyczne w małych grupach (logopedyczne, ortofoniczne), zabawy dywanowe.

 

8.15-8.30

Zabawa ruchowa (3-latki), zestaw ćwiczeń porannych (4,5,6-latki)

 

8.30-9.00

Czynności porządkowe i higieniczne. Śniadanie.

 

9.00 – 10.00

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą wynikające

z podstawy programowej i przyjętego programu wychowania przedszkolnego.

Dzieci w wieku 3-4 lata około 15 minut

Dzieci w wieku 5-6 lat około 30 minut

10.00 – 11.30

Zabawy dowolne wynikające z zainteresowań dzieci lub zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci, zabawy w kącikach tematycznych oraz wspomagające rozwój dziecka.

Pobyt na świeżym powietrzu: zabawy ruchowe  i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia przyrodnicze, spacery, wycieczki.

 

11.30-12.00

Czynności porządkowe i higieniczne. Obiad.

 

12.00 – 13.30

3-latki

Poobiedni relaks. Leżakowanie. Słuchanie literatury dziecięcej, muzyki relaksacyjnej.

 

12.00 – 12.15

4-6- latki

Poobiedni relaks. Słuchanie literatury dziecięcej, muzyki relaksacyjnej.

12.15-13.30

4-6- latki

Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia grafomotoryczne. Zajęcia indywidualne wspomagające rozwój dzieci. Zabawy swobodne.  Zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania dzieci.

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery.

13.30-14.00

Czynności porządkowe i higieniczne. Podwieczorek.

 

14.00 – 15.00

Zabawa ruchowa. Ćwiczenia indywidualne lub w małych grupach dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci. Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych. Zabawy w kącikach tematycznych.

 

15.00-16.30

Zabawy dywanowe. Zabawy dowolne przy stolikach – gry dydaktyczne, puzzle, układanki. Zabawy rozwijające zdolności i zainteresowania dzieci. Aktywność własna dzieci. Pobyt na świeżym powietrzu: zabawy swobodne w ogrodzie przedszkolnym. Rozchodzenie się dzieci do domów.

 

 

Język angielski

 

W naszym przedszkolu wprowadzamy dzieci w świat języka angielskiego w naturalny sposób,  chcemy, aby język angielski stał się od najmłodszych lat częścią ich codziennego życia. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po pół godziny i  prowadzone są w formie zabawy. Podczas zajęć koncentrujemy się głównie na nauczaniu dwóch sprawności: słuchania i mówienia.

Rozwijanie sprawności słuchania odbywa się poprzez:

  •          osłuchanie się z brzmieniem języka angielskiego,
  •          reagowanie na proste polecenia i pytania,
  •          rozwijanie sprawności mówienia odbywa się poprzez:
  •          powtarzanie za nauczycielem, nagraniem,
  •          konstruowanie prostych wypowiedzi,
  •          odgrywanie scenek lub dialogu,
  •          recytacja wierszyka, śpiewanie piosenki,
  •          opowiadanie historyjki obrazkowej,

W zerówkach pracujemy na programie Super Heroes. Podręcznik zaprasza dzieci do nauki poprzez zabawę wraz z piątką bohaterów: czwórką dzieci i szczurkiem Mattem. Bohaterowie przeżywają przygody, które stwarzają doskonały kontekst językowy do nauki komunikacji za pomocą fraz i krótkich zdań.

 

Religia 

 

Grupa

 Poniedziałek

 Środa

Starszaki I

 9:30-10:00

  9:30-10:00

Starszaki 2

  9:00-10:00

  9:00-10:00

Zerówka 1

 10:30-11:00

  10:30-11:00

Zerówka 2

 10:00-10:30

 10:00-10:30

Zerówka 3

  11:00-11:30

  11:00-11:30

 

W naszym przedszkolu prowadzona jest katecheza w sześciu grupach. Celem katechezy jest budzenie zaufania dzieci do najlepszego Przyjaciela, którym jest Jezus. Dzieci mają doświadczyć Jego obecności oraz zachęcane są do rozmowy z Nim czyli modlitwy.

 Zajęcia  oparte są na metodach aktywizujących m.in. metody integracji, plastyczne, muzyczne, dramowe, gry i zabawy dydaktyczne, a także proste metody biblijne i liturgiczne.

 Istotnym elementem dydaktycznym są opowiadania, których bohaterami są Julka i Kacper. Opowiadania te cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci i towarzyszą katechezom przez cały rok. 

 Prowadząca katechezę w naszym przedszkolu siostra Benedykta

 

Aktywność ruchowa profilaktyką wad postawy

 

Starszaki I

Wtorek 11:00-11:30

Starszaki 2

Czwartek 10:30-11:00

Zerówka 1

Piątek 8:00-8:30

Zerówka 2

Poniedziałek 11:00-11:30

Zerówka 3

Poniedziałek 8:00-8:30

Aktywność ruchowa profilaktyką wad postawy

 

W okresie wychowania przedszkolnego dzieci intensywnie rosną i kształtują najważniejsze sprawności ruchowe, mają także wielką potrzebę ruchu, mówi się o konieczności zaspokajania głodu ruchu dzieci przedszkolnych. Dlatego też w naszej placówce realizujemy dodatkowe zajęcia pt. „Aktywność ruchowa profilaktyką wad postawy”. Zajęcia mają na celu  rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej, wyrabianie u dziecka nawyku prawidłowej postawy ciała we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego oraz silnej i wytrzymałej stabilizacji mięśniowo więzadłowej. Od usprawnienia ruchowego dziecka w tym okresie zależy dalszy przebieg jego rozwoju fizycznego, a powstałych wówczas zaniedbań nie sposób odrobić w następnych latach życia.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik Ośrodek Rozwoju Edukacji Ministerstwo Edukacji Narodowej Rybnik.com.pl