Jesteśmy przedszkolem z dużymi tradycjami. Posiadamy czterdziestoletnie doświadczenie w organizowaniu opieki dla najmłodszych dzieci przygotowując je,  na wszystkich etapach wychowania przedszkolnego do rozpoczęcia nauki w szkole.

Nasza placówka zapewnia wszechstronny rozwój dziecka wprowadzając je w świat wartości takich, jak: prawda, dobro i piękno. Dbamy też o to, by nasi wychowankowie potrafili funkcjonować w świecie, który ustawicznie się zmienia- otwiera na nowe technologie, nowe specjalności zawodowe wymuszając konieczność uczenia się przez całe życie.

Troską otaczamy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prowadzimy oddział integracyjny, który zapewnia dostosowanie warunków edukacyjnych i organizację procesu kształcenia zgodnie z potrzebami  dzieci.

Dyrektor: Agata Szychowicz

Wicedyrektor: Krystyna Neuman-Betka

 

 Maluchy I wychowawca:Izabela Kolorz

                  pomoc nauczyciela:Aleksandra Dziewa

                  oddziałowa: Mirosława Sobera

 

Maluchy II  wychowawca: Patrycja Thomas

                    pomoc nauczyciela: Barbara Jędrzejska Deminger

                   oddziałowa: Anna Honkisz

 

Młodszaki I wychowawca: Bożena Walo

                 oddziałowa: Sylwia Olech

                 pomoc nauczyciela: Izabela Odojczyk

 

Młodszaki II wychowawca: Sandra Kwiatkowska

                 oddziałowa: Małgorzata Dwornik

                

Średniaki I wychowawca : Justyna Ambrochowicz

                oddziałowa: Mariola Misztal

 

Integracja II wychowawca: Elżbieta Wala

                  nauczyciel wspomagający:Anna Szkorupa

                    oddziałowa: Natalia Trompeta

 

Starszaki wychowawca: Katarzyna Bombik

                 oddziałowa:  Magdalena Bider

 

Zerówka I wychowawca: Marcelina Kempny

                  oddziałowa: Ilona Lachowicz

 

Zerówka II wychowawca: Karolina Skroban

                  oddziałowa: Danuta Krok

 

Zerówka III Integracja wychowawca: Beata Prus-Dobrzaniecka

                 nauczyciel wspomagający: Jagoda Kapuła

                 oddziałowa: Izabela Żak

 

 

 Nauczyciele uzupełniający:Alicja Bochenek,  Renata Bienek, Dotota Trela, Barbara Puszyńska

Język angielski: Samanta Marszałek- Czaban, Katarzyna Bombik

Religia: Renata Bienek

Gimnastyka korekcyjna: Beata Prus-Dobrzaniecka

 

Intendent: Anna Krajza

Sekretarz: Edyta Kałuża

Woźny:  SŁAWOMIR Misztal, Ignacy Dwornik

 

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.30-8.00

Schodzenie się dzieci . Rozmowy indywidualne. Zabawy swobodne według       zainteresowań dzieci w kącikach tematycznych.

 

8.00 – 8.15

Zabawy dydaktyczne w małych grupach (logopedyczne, ortofoniczne), zabawy dywanowe.

 

8.15-8.30

Zabawa ruchowa (3-latki), zestaw ćwiczeń porannych (4,5,6-latki)

 

8.30-9.00

Czynności porządkowe i higieniczne. Śniadanie.

 

9.00 – 10.00

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą wynikające

z podstawy programowej i przyjętego programu wychowania przedszkolnego.

Dzieci w wieku 3-4 lata około 15 minut

Dzieci w wieku 5-6 lat około 30 minut

10.00 – 11.30

Zabawy dowolne wynikające z zainteresowań dzieci lub zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci, zabawy w kącikach tematycznych oraz wspomagające rozwój dziecka.

Pobyt na świeżym powietrzu: zabawy ruchowe  i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia przyrodnicze, spacery, wycieczki.

 

11.30-12.00

Czynności porządkowe i higieniczne. Obiad.

 

12.00 – 13.30

3-latki

Poobiedni relaks. Leżakowanie. Słuchanie literatury dziecięcej, muzyki relaksacyjnej.

 

12.00 – 12.15

4-6- latki

Poobiedni relaks. Słuchanie literatury dziecięcej, muzyki relaksacyjnej.

12.15-13.30

4-6- latki

Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia grafomotoryczne. Zajęcia indywidualne wspomagające rozwój dzieci. Zabawy swobodne.  Zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania dzieci.

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery.

13.30-14.00

Czynności porządkowe i higieniczne. Podwieczorek.

 

14.00 – 15.00

Zabawa ruchowa. Ćwiczenia indywidualne lub w małych grupach dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci. Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych. Zabawy w kącikach tematycznych.

 

15.00-16.30

Zabawy dywanowe. Zabawy dowolne przy stolikach – gry dydaktyczne, puzzle, układanki. Zabawy rozwijające zdolności i zainteresowania dzieci. Aktywność własna dzieci. Pobyt na świeżym powietrzu: zabawy swobodne w ogrodzie przedszkolnym. Rozchodzenie się dzieci do domów.

 

 

Język angielski

 

W naszym przedszkolu wprowadzamy dzieci w świat języka angielskiego w naturalny sposób,  chcemy, aby język angielski stał się od najmłodszych lat częścią ich codziennego życia. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po pół godziny i  prowadzone są w formie zabawy. Podczas zajęć koncentrujemy się głównie na nauczaniu dwóch sprawności: słuchania i mówienia.

Rozwijanie sprawności słuchania odbywa się poprzez:

  •          osłuchanie się z brzmieniem języka angielskiego,
  •          reagowanie na proste polecenia i pytania,
  •          rozwijanie sprawności mówienia odbywa się poprzez:
  •          powtarzanie za nauczycielem, nagraniem,
  •          konstruowanie prostych wypowiedzi,
  •          odgrywanie scenek lub dialogu,
  •          recytacja wierszyka, śpiewanie piosenki,
  •          opowiadanie historyjki obrazkowej,

W zerówkach pracujemy na programie Super Heroes. Podręcznik zaprasza dzieci do nauki poprzez zabawę wraz z piątką bohaterów: czwórką dzieci i szczurkiem Mattem. Bohaterowie przeżywają przygody, które stwarzają doskonały kontekst językowy do nauki komunikacji za pomocą fraz i krótkich zdań.

 

Prowadzące:

Maluhy, Młodszaki, Średniaki - Samanta Marszałek - Czaban

Starszaki, Zerówki - Katarzyna Bombik

 

Grupa

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Maluchy 1

 

10:00-10:30

10:30-11:00

 

 

Malucha 2

 

10:30-11:00

11:00-11:30

 

 

Młodszaki 1

09:30-10:00

 

10:00-10:30

 

 

Młodszaki 2

10:30-11:00

 

09:30-10:00

 

 

Średniaki 1

10:00-10:30

 

 

11:00-11:30

 

Średniaki 2Integracja

08:00-08:30

 

 

08:00-08:30

 

Starszaki

11:00-11:30

 

08:00-08:30

 

 

Zerówka 1

 

12:30-13:00

 

12:00-12:30

 

Zerówka 2

12:00-12:30

 

 

12:30-13:00

 

Zerówka 3

Integracja

 

12:00-12:30

 

 

12:00-12:30

 

 

W naszym przedszkolu prowadzona jest katecheza w sześciu grupach. Celem katechezy jest budzenie zaufania dzieci do najlepszego Przyjaciela, którym jest Jezus. Dzieci mają doświadczyć Jego obecności oraz zachęcane są do rozmowy z Nim czyli modlitwy.

 Zajęcia  oparte są na metodach aktywizujących m.in. metody integracji, plastyczne, muzyczne, dramowe, gry i zabawy dydaktyczne, a także proste metody biblijne i liturgiczne.

 Istotnym elementem dydaktycznym są opowiadania, których bohaterami są Julka i Kacper. Opowiadania te cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci i towarzyszą katechezom przez cały rok. 

 Prowadząca katechezę w naszym przedszkolu: Renata Bienek

 

 

 

Grupa

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Średniaki 1

 

08:00-08:30

11:00-11:30

 

 

Średniaki 2Integracja

 

09:00-09:30

10:30-11:00

 

 

Starszaki

12:00-12:30

 

 

12:00-12:30

 

Zerówka 1

11:00-11:30

 

 

 

12:00-12:30

Zerówka 2

12:30-13:00

 

 

11:00-11:30

 

Zerówka 3

Integracja

13:00-13:30

 

 

 

13:00-13:30

 

Aktywność ruchowa profilaktyką wad postawy

 

W okresie wychowania przedszkolnego dzieci intensywnie rosną i kształtują najważniejsze sprawności ruchowe, mają także wielką potrzebę ruchu, mówi się o konieczności zaspokajania głodu ruchu dzieci przedszkolnych. Dlatego też w naszej placówce realizujemy dodatkowe zajęcia pt. „Aktywność ruchowa profilaktyką wad postawy”. Zajęcia mają na celu  rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej, wyrabianie u dziecka nawyku prawidłowej postawy ciała we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego oraz silnej i wytrzymałej stabilizacji mięśniowo więzadłowej. Od usprawnienia ruchowego dziecka w tym okresie zależy dalszy przebieg jego rozwoju fizycznego, a powstałych wówczas zaniedbań nie sposób odrobić w następnych latach życia.

 

 Prowadząca zajęcia: Beata Prus-Dobrzaniecka

 

 

 

Grupa

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Starszaki

 

 

 

 

12:00-12:30

Zerówka 1

 

 

11:00-11:30

11:00-11:30

 

Zerówka 2

13:00-13:30

 

 

 

 

Zerówka 3

Integracja

 

 

 

 

 

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik Ośrodek Rozwoju Edukacji Ministerstwo Edukacji Narodowej Rybnik.com.pl