2021-03-27

Wniosek

Rozporządzenie MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 gwarantuje niektórym dzieciom zajęcia na WNIOSEK rodzica. Wniosek może być napisany odręcznie. Treść wniosku może być następująca:
1. Zwracam się z prośbą o zorganizowanie zajęć przedszkolnych w związku z realizacją przeze mnie zadania publicznego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Deklaruję obecność mojego dziecka w Przedszkolu nr 37 im. Juliana Tuwima w Rybniku w godzinach od ... do ...
2. Zwracam się z prośbą o zorganizowanie zajęć przedszkolnych w związku z moim zatrudnieniem w podmiocie wykonującym działalność leczniczą. Deklaruję obecność mojego dziecka w Przedszkolu nr 37 im. Juliana Tuwima w Rybniku w godzinach od ... do .....
3. Zwracam się z prośbą o zorganizowanie zajęć przedszkolnych w związku z posiadaniem przez moje dziecko - ... (imię i nazwisko dziecka) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Deklaruję obecność mojego dziecka w Przedszkolu nr 37 im. Juliana Tuwima w Rybniku w godzinach od ... do ...

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik Ośrodek Rozwoju Edukacji Ministerstwo Edukacji Narodowej Rybnik.com.pl