2022-03-30

Potwierdzanie woli

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do placówki muszą od 31 marca 2022 r. od godziny 8.00 do 11 kwietnia do godziny 15.00 potwierdzić wolę uczęszczania dziecka do przedszkola zakwalifikowania kandydata.

Można tego dokonać na dwa sposoby:

1. elektronicznie  - na stronie naborowej w zakładce pomoc, znajduje się podręcznik dla kandydata. Na stronie 27-28 wyjaśniono, jak potwierdzić wolę zdalnie.

2. pisemnie dostarczając podpisany przez obydwojga rodziców druk potwierdzania woli do przedszkola. Druk ten znajduje się na stronie naborowej w zakładce pliki do pobrania, oraz poniżej.

  DRUK POTWIERDZANIA WOLI DO POBRANIA

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik Ośrodek Rozwoju Edukacji Ministerstwo Edukacji Narodowej Rybnik.com.pl