Potwierdzanie woli - nabór uzupełniający

2021-05-13

Potwierdzanie woli  - nabór uzupełniający

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do placówki w naborze uzupełniającym muszą od 12 maja 2021 r. od godziny 8.00 do 18 maja do godziny 12.00 potwierdzić wolę uczęszczania dziecka do przedszkola zakwalifikowania kandydata.

Można tego dokonać na dwa sposoby:

1. elektronicznie  - na stronie naborowej w zakładce pomoc, znajduje się podręcznik dla kandydata. Na stronie 27-28 wyjaśniono, jak potwierdzić wolę zdalnie.

2. pisemnie dostarczając podpisany przez obydwojga rodziców druk potwierdzania woli do przedszkola. Druk ten znajduje się na stronie naborowej w zakładce pliki do pobrania, oraz poniżej.

  DRUK POTWIERDZANIA WOLI DO POBRANIA

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik Ośrodek Rozwoju Edukacji Ministerstwo Edukacji Narodowej Rybnik.com.pl