Zebranie informacyjne klas pierwszych w SP 15

2022-06-01

Dyrekcja i Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 15 im. Ks. Prałata Konrada Szwedy w Rybniku 

 

serdecznie zapraszają na zebranie informacyjne rodziców dzieci siedmioletnich, które rozpoczną naukę w klasie pierwszej naszej szkoły od pierwszego września 2022 roku. 

Spotkanie odbędzie się 8.06.2022 roku o godz.16.00 w budynku przy ulicy Rybackiej 55. 

 

•        Podczas spotkania zostanie zebrana kwota 60 zł na róg obfitości 

 

 

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik Ośrodek Rozwoju Edukacji Ministerstwo Edukacji Narodowej Rybnik.com.pl