Aktywność ruchowa profilaktyką wad postawy

2022-11-09

W okresie wychowania przedszkolnego dzieci intensywnie rosną i kształtują najważniejsze sprawności ruchowe, mają także wielką potrzebę ruchu, mówi się o konieczności zaspokajania głodu ruchu dzieci przedszkolnych. Dlatego też w naszym przedszkolu w starszych grupach realizowane są zajęcia profilaktyczne mające  na celu rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej, wyrabianie u dziecka nawyku prawidłowej postawy ciała we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego oraz silnej i wytrzymałej stabilizacji mięśniowo więzadłowej. Od usprawnienia ruchowego dziecka w tym okresie zależy dalszy przebieg jego rozwoju fizycznego, a powstałych wówczas zaniedbań nie sposób odrobić w następnych latach życia.

Zajęcia prowadzi instruktorka gimnastyki korekcyjno kompensacyjnej Beata Prus-Dobrzaniecka

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik Ośrodek Rozwoju Edukacji Ministerstwo Edukacji Narodowej Rybnik.com.pl