Wpływ nowoczesnych technologii na rozwój dziecka

2022-12-27

Otaczający nas świat ulega wielu intensywnym przemianom. Zmiana standardu życia, postęp cywilizacyjny… niewątpliwie dotknęły każdego z nas i wpłynęły na zasady naszego postępowania, na sposób życia i wychowywania dzieci. Nietrudno zauważyć, że na podwórkach czy placach zabaw bawi się coraz mniej dzieci.

 To od nas dorosłych zależy, kiedy i  jak długo dziecko będzie korzystało z telefonu, komputera czy konsoli.  Czy dziecko w sposób twórczy i edukacyjny będzie wykorzystywać nowoczesne technologie oraz jak ich zastosowanie będzie wpływać na jego późniejsze życie.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik Ośrodek Rozwoju Edukacji Ministerstwo Edukacji Narodowej Rybnik.com.pl