Rodzinny konkurs plastyczny - zapraszamy do udziału

2023-01-04

 Zapraszamy wszystkie rodziny do wzięcia udziału w Rodzinnym Konkursie Plastycznym

AKTYWNIE SPĘDZAM FERIE

Technika wykonania prac dowolna.

Termin składania prac: 31.01.2023r.

Celem konkursu jest:

Uwrażliwienie na piękno otaczającej nas przyrody i świata.

Kształcenie umiejętności posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi.

Kształtowanie postaw zdrowotnych, umiejętności spędzania czasu wolnego w sposób aktywny i sprzyjający zdrowiu.

Ukazanie innych form spędzania czasu wolnego niż przed komputerem np. na imprezach wycieczkach, akcjach, spotkaniach, konkursach.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik Ośrodek Rozwoju Edukacji Ministerstwo Edukacji Narodowej Rybnik.com.pl