Zapraszamy do wzięcia udziału w Akcji Góra Grosza

2023-01-16

Zapraszamy do wzięcia udziału w

XXIII Edycji Akcji Góra Grosza

Pieniądze zbieramy do pojemników z logo "Akcja Góra Grosza"

umieszczonych przed drzwiami wejściowymi do każdego budynku. 

Wrzucamy tylko monety, które po zakończeniu akcji zostaną wysłane do organizatorów.

Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną dla dzieci (w szczególności wychowujących się poza własnym środowiskiem rodzinnym) i rodzin.

Głównym obszarem wsparcia jest:
a) pomoc dla rodzinnej pieczy zastępczej
b) pomoc dla instytucjonalnej pieczy zastępczej
c) usamodzielnianej młodzieży z pieczy zastępczej
d) programy dla rodzin zastępczych i adopcyjnych
e) programy dla dzieci jak i dla osób z ich otoczenia
f) lokalne programy w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.

Organizatorem akcji jest:

Towarzystwo Nasz Dom

Al. Zjednoczona 34, 01-830 Warszawa

KRS: 0000050053
NIP: 1180784876
REGON: 010229491

 


.

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik Ośrodek Rozwoju Edukacji Ministerstwo Edukacji Narodowej Rybnik.com.pl