2021-10-04

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Zabawa Sztuką"

Grupa "Maluchy II" przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego "Zabawa Sztuką". Głównym celem projektu jest propagowanie sztuki, wprowadzanie dzieci w świat kolorów, rozwijanie kreatywności oraz uwrażliwianie na piękno przyrody. Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik Ośrodek Rozwoju Edukacji Ministerstwo Edukacji Narodowej Rybnik.com.pl